Thuốc kháng sinh bột

Thuốc kháng sinh uống

Thuốc kháng sinh tiêm

Chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung dạng bột

Chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung dạng bột