Phòng và trị bệnh trên gia súc

Bệnh viêm da nổi cục và cách xử lý khi trâu, bò bị bệnh

By :aminvet 261 Views 18/11/2021
Bệnh viêm da nổi cục và cách xử lý khi trâu, bò bị bệnh

GIỚI THIỆU Bệnh viêm da nổi cục (tên Tiếng Anh là Lumpy Skin Disease) là bệnh truyền nhiễm do vi rút gây ra trên trâu, bò. Vi rút thuộc họ Poxviridae, giống Capripoxvirus, cùng chi với vi rút gây bệnh Đậu trên dê, cừu. Bệnh được phát hiện và mô tả lần đầu tại Cộng hòa Zambia...Đọc Thêm